Selectie dosare concurs

PROCES VERBAL

privind

SELECŢIA DOSARELOR

depuse de participanţii la concursul organizat de către Muzeul judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu, în perioada 16.11.2015,

pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic

            În conformitate cu Regulamentul-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, astfel cum a fost modificată prin H.G. nr.1027/2014;

În baza Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual de specialitate al Consiliului judeţean Giurgiu  şi instituţiile publice de interes judeţean, aprobat prin dispoziţia preşedintelui Consiliului judeţean Giurgiu nr.325/30.12.2014;

Comisia de concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier juridic  în cadrul Muzeului judeţean “Teohari Antonescu”Giurgiu, constituită prin decizia managerului  M.J.T.A.nr. 61/20.10.2015, a procedat astăzi, 09.11.2015 la selecţia dosarelor de concurs, depuse de următorii participanţi:

 

Nr.Crt Numele  şi  prenumele

candidatului

Documentaţie depusă în vederea înscrierii la concurs
1. Stănescu Madalina-Lavinia Dosar de participare înregistrat sub nr.1666/05.11.2015

 

În urma analizei dosarului de concurs, Comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.crt Numele şi prenumele

candidatului

Documentaţie depusă în vederea înscrierii la concurs Observaţii Rezultatul selecţiei dosarelor
1. Stănescu Mădălina-Lavinia Dosar de participare înregistrat sub nr.1666/05.11.2015  

 

ADMIS

In conformitate cu legislaţia aplicabilă în vigoare, rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere va fi afişat atât la sediul M.J.T.A din str.C.D.Gherea nr.3 Giurgiu, cât şi pe pagina de internet www.muzeulgiurgiu.ro, în data de 09.11.2015.

Concursul se va desfăşura, conform anunţului publicat în data de 23.10.2015,la sediul M.J.T.A.Giurgiu, str.C.D.Gherea,nr.3, după cum urmează:

-Proba scrisă în data de 16.11.2015, ora 10.00;

-Susţinerea interviului se va comunica odată cu rezultatul la proba scrisă .

PROCES VERBAL

privind

SELECŢIA DOSARELOR

depuse de participanţii la concursul organizat de către Muzeul judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu,

pentru ocuparea postului de inspector de specialitate

            În conformitate cu Regulamentul-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, astfel cum a fost modificată prin H.G. nr.1027/2014;

În baza Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual de specialitate al Consiliului judeţean Giurgiu  şi instituţiile publice de interes judeţean, aprobat prin dispoziţia preşedintelui Consiliului judeţean Giurgiu nr.325/30.12.2014;

Comisia de concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate în cadrul Muzeului judeţean “Teohari Antonescu”Giurgiu, constituită prin decizia managerului  M.J.T.A.nr. 60/20.10.2015, a procedat astăzi, 09.11.2015 la selecţia dosarelor de concurs, depuse de următorii participanţi:

 

Nr.Crt Numele  şi  prenumele

candidatului

Documentaţie depusă în vederea înscrierii la concurs
1. Anculescu Anca Dosar de participare înregistrat sub nr.1663/05.11.2015

 

În urma analizei dosarului de concurs, Comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.crt Numele şi prenumele

candidatului

Documentaţie depusă în vederea înscrierii la concurs Observaţii Rezultatul selecţiei dosarelor
1. Anculescu Anca Dosar de participare înregistrat sub nr.1663/05.11.2015  

 

ADMIS

In conformitate cu legislaţia aplicabilă în vigoare, rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere va fi afişat atât la sediul M.J.T.A din str.C.D.Gherea nr.3 Giurgiu, cât şi pe pagina de internet www.muzeulgiurgiu.ro, în data de 09.11.2015.

Concursul se va desfăşura, conform anunţului publicat în data de 23.10.2015,la sediul M.J.T.A.Giurgiu, str.C.D.Gherea,nr.3, după cum urmează:

– Proba scrisă în data de 16.11.2015, ora 10.00;

– Susţinerea interviului se va comunica odată cu rezultatul la proba scrisă

 

PROCES VERBAL

privind

SELECŢIA DOSARELOR

depuse de participanţii la concursul organizat de către Muzeul judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu

pentru ocuparea postului vacant de şofer

            În conformitate cu Regulamentul-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, astfel cum a fost modificată prin H.G. nr.1027/2014;

În baza Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual de specialitate al Consiliului judeţean Giurgiu  şi instituţiile publice de interes judeţean, aprobat prin dispoziţia preşedintelui Consiliului judeţean Giurgiu nr.325/30.12.2014;

Comisia de concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de şofer  în cadrul Muzeului judeţean “Teohari Antonescu”Giurgiu, constituită prin decizia managerului  M.J.T.A.nr. 62/20.10.2015, a procedat astăzi, 10.11.2015 la selecţia dosarelor de concurs, depuse de următorii participanţi:

 

Nr.Crt Numele  şi  prenumele

candidatuluiDocumentaţie depusă în vederea înscrierii la concurs1.Dinică  IonDosar de participare înregistrat sub nr.1647/02.11.2015

 

În urma analizei dosarului de concurs, Comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.crt Numele şi prenumele

candidatuluiDocumentaţie depusă în vederea înscrierii la concursObservaţiiRezultatul selecţiei dosarelor1.Dinică IonDosar de participare înregistrat sub nr.1647/02.11.2015

ADMIS

In conformitate cu legislaţia aplicabilă în vigoare, rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere va fi afişat atât la sediul M.J.T.A din str.C.D.Gherea nr.3 Giurgiu, cât şi pe pagina de internet www.muzeulgiurgiu.ro, în data de 10.11.2015.

Concursul se va desfăşura, conform anunţului publicat în data de 23.10.2015,la sediul M.J.T.A.Giurgiu, str.C.D.Gherea,nr.3, după cum urmează:

-Proba scrisă în data de 16.11.2015, ora 10.00;

-Susţinerea interviului se va comunica odată cu rezultatul la proba scrisă .