Selectie dosare concurs secretar-dactilograf IA

PROCES VERBAL

privind

SELECŢIA DOSARELOR

depuse de participanţii la concursul organizat de către Muzeul judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu,

pentru ocuparea postului de secretar – dactilograf IA

 

În urma analizei dosarului de concurs, Comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.crt Numele şi prenumele

candidatului

Documentaţie depusă în vederea înscrierii la concurs Observaţii Rezultatul selecţiei dosarelor
1. Andrei Nicoleta Dosar de participare înregistrat sub nr. 1320/11.11.2016  

 

 

ADMIS

2 Căciulan Ana-Maria Dosar de participare înregistrat sub nr. 1336/16.11.2016    

ADMIS

3 Daia Florentina Dosar de participare înregistrat sub nr. 1356/22.11.2016    

ADMIS

4 Cornilă Adriana Dosar de participare înregistrat sub nr. 1358/22.11.2016    

ADMIS

5 Radoi Alice Dosar de participare înregistrat sub nr. 1361/22.11.2016    

ADMIS

6 Gheorghe Mariana Dosar de participare înregistrat sub nr. 1363/23.11.2016    

ADMIS

 

In conformitate cu legislaţia aplicabilă în vigoare, rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere va fi afişat atât la sediul M.J.T.A din str.C.D.Gherea nr. 3 Giurgiu, cât şi pe pagina de internet www.muzeulgiurgiu.ro, în data de 24.11.2016.

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în maximum 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor .

Concursul se va desfasura, conform anuntului publicat in data de 09.11.2016, la sediul M.J.T.A Giurgiu, str. C.D.Gherea, nr.3, dupa cum urmeaza

–         proba scrisa in data de 06.12.2016;

–         interviul se va comunica odata cu rezultatul la proba scrisa.

 

Secretar comisie,

Stanescu Madalina-Lavinia

 

 

Afişat  azi,  24.11.2016, ora 10.30, la sediul Muzeului jud. Teohari Antonescu Giurgiu