Selectia dosarelor concurs muzeograf, conservator

PROCES VERBAL

privind

SELECŢIA DOSARELOR

depuse de participanţii la concursul organizat de către Muzeul judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu,

pentru ocuparea posturilor de muzeograf IA, muzeograf I şi muzeograf II ( perioadă determinată)

            În conformitate cu Regulamentul-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, astfel cum a fost modificată prin H.G. nr.1027/2014;

În baza Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual de specialitate al Consiliului judeţean Giurgiu  şi instituţiile publice de interes judeţean, aprobat prin dispoziţia preşedintelui Consiliului judeţean Giurgiu nr.325/30.12.2014;

Comisia de concurs pentru ocuparea ocuparea posturilor de muzeograf IA, muzeograf I şi muzeograf II (perioadă determinată) în cadrul Muzeului judeţean “Teohari Antonescu”Giurgiu, constituită prin decizia managerului  M.J.T.A.nr. 11/01.01.2016, a procedat astăzi, 21.04.2016 la selecţia dosarelor de concurs, depuse de următorii participanţi:

 

Nr.Crt Numele  şi  prenumele

candidatului

Documentaţie depusă în vederea înscrierii la concurs
1. Băţică Tiberiu-Nicolae Dosar de participare înregistrat sub nr. 483/19.04.2016

În urma analizei dosarului de concurs, Comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.crt Numele şi prenumele

candidatului

Documentaţie depusă în vederea înscrierii la concurs Observaţii Rezultatul selecţiei dosarelor
1. Băţică Tiberiu-Nicolae Dosar de participare înregistrat sub nr.483/19.04.2016  

Cazier judiciar necorespunzător

 

RESPINS

Pentru posturile de muzeograf I şi muzeograf II ( perioadă determinată) nu a fost depus niciun dosar.

In conformitate cu legislaţia aplicabilă în vigoare, rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere va fi afişat atât la sediul M.J.T.A din str.C.D.Gherea nr.3 Giurgiu, cât şi pe pagina de internet www.muzeulgiurgiu.ro, în data de 21.04.2016.

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în maximum 2 zile lucrătoare se la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor .

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 21.04.2016, ora 11.00.

 

PROCES VERBAL

privind

SELECŢIA DOSARELOR

depuse de participanţii la concursul organizat de către Muzeul judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu,

pentru ocuparea postului de conservator

            În conformitate cu Regulamentul-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, astfel cum a fost modificată prin H.G. nr.1027/2014;

În baza Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual de specialitate al Consiliului judeţean Giurgiu  şi instituţiile publice de interes judeţean, aprobat prin dispoziţia preşedintelui Consiliului judeţean Giurgiu nr.325/30.12.2014;

Comisia de concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de conservator debutant în cadrul Muzeului judeţean “Teohari Antonescu”Giurgiu, constituită prin decizia managerului  M.J.T.A. nr. 12/01.04.2016, a procedat astăzi, 21.04.2016 la selecţia dosarelor de concurs, depuse de următorii participanţi:

 

Nr.Crt Numele  şi  prenumele

candidatului

Documentaţie depusă în vederea înscrierii la concurs
1. Crăiţă Mariana Dosar de participare înregistrat sub nr. 458/12.04.2016

 

În urma analizei dosarului de concurs, Comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr.crt Numele şi prenumele

candidatului

Documentaţie depusă în vederea înscrierii la concurs Observaţii Rezultatul selecţiei dosarelor
1. Crăiţă Mariana Dosar de participare înregistrat sub nr.458/12.04.2016  

 

ADMIS

In conformitate cu legislaţia aplicabilă în vigoare, rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere va fi afişat atât la sediul M.J.T.A din str.C.D.Gherea nr.3 Giurgiu, cât şi pe pagina de internet www.muzeulgiurgiu.ro, în data de 21.04.2016.

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor  de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în maximum 2 zile lucrătoare se la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor .

Concursul se va desfăşura, conform anunţului publicat în data de 05.04.2015,la sediul M.J.T.A.Giurgiu, str.C.D.Gherea, nr. 3, după cum urmează:

– Proba scrisă în data de 27.04.2016, ora 10.00;

– Susţinerea interviului se va comunica odată cu rezultatul la proba scrisă .

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, astăzi 21.04.2016, ora  14.45.