Selectia dosarelor concurs conservator-debutant

 

 

PROCES VERBAL

privind

SELECŢIA DOSARELOR

depuse de participanţii la concursul organizat de către Muzeul judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu, pentru ocuparea conservator debutant

În urma analizei dosarului de concurs, Comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.crt Numele şi prenumele

candidatului

Documentaţie depusă în vederea înscrierii la concurs Observaţii Rezultatul selecţiei dosarelor
1. Vilău Gabriela – Georgiana Dosar de participare înregistrat sub nr. 706/06.06.2016 Sub condiţia depunerii cazierului judiciar în original, maximum la data de 21.06.2016.

 

 

ADMIS

2 Crăiţă Mariana Dosar de participare înregistrat sub nr.727/08.06.2016   ADMIS