Proces verbal selectie dosar concurs director adjunct

PROCES VERBAL

privind

SELECŢIA DOSARELOR

depuse de participanţii la concursul organizat de către Muzeul judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu, în perioada 06.07.2015 – 08.07.2015,

pentru ocuparea postului de Director adjunct

            În conformitate cu Regulamentul-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, astfel cum a fost modificată prin H.G. nr.1027/2014;

În baza Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual de specialitate al Consiliului judeţean Giurgiu  şi instituţiile publice de interes judeţean, aprobat prin dispoziţia preşedintelui Consiliului judeţean Giurgiu nr.325/30.12.2014;

Comisia de concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de director adjunct în cadrul Muzeului judeţean “Teohari Antonescu”Giurgiu, constituită prin decizia managerului interimar al M.J.T.A.nr.46/11.06.2015, a procedat astăzi, 29.06.2015 la selecţia dosarelor de concurs, depuse de următorii participanţi:

 

Nr.Crt Numele  şi  prenumele

candidatului

Documentaţie depusă în vederea înscrierii la concurs
1. Gheorghe Ionuţ-Cristian Dosar de participare înregistrat sub nr.1045/26.06.2015

 

În urma analizei dosarului de concurs, Comisia de concurs comunică următoarul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.crt Numele şi prenumele

candidatului

Documentaţie depusă în vederea înscrierii la concurs Observaţii Rezultatul selecţiei dosarelor
1. Gheorghe Ionuţ-Cristian Dosar de participare înregistrat sub nr.1045/26.06.2015  

 

ADMIS

In conformitate cu legislaţia aplicabilă în vigoare, rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere va fi afişat atât la sediul M.J.T.A din str.C.D.Gherea nr.3 Giurgiu, cât şi pe pagina de internet www.muzeulgiurgiu.ro, în data de 29.06.2014.

Concursul se va desfăşura, conform anunţului publicat în data de 12.06.2015,la sediul M.J.T.A.Giurgiu, str.C.D.Gherea,nr.3, după cum urmează:

-Proba scrisă în data de 06.07.2015, ora 10.00;

-Interviul în data de 08.07.2015, ora 10.00.