Nicolae Iorga – 80 de ani de nemurire

Muzeul județean ”Teohari Antonescu” readuce în atenție personalitatea savantului Nicolae Iorga (1871-1940), la opt decenii de la moartea sa dramatică, prin vernisarea unei microexpoziții tematice cu valoare memorială. Etalarea cuprinde bunuri culturale de epocă și istoriografice, referitoare la legăturile pe care istoricul le-a avut cu orașul Giurgiu și județul Vlașca. Dintre originalele prezentate atrag atenția cele care provin din fondurile documentare ale vlăscenilor Nicolae Cartojan și Victor Brătulescu.Personalitate marcantă a vieții culturale și politice din România epocii sale, orator desăvârșit, Nicolae Iorga a susținut conferințe publice și de la tribuna Ateneului din Giurgiu. Unele dintre acestea au fost prezentate la invitația avocatului Nicolae Bălănescu (1866-1945), președintele filialei respective, erudit care s-a bucurat de prețuirea savantului, exprimată în scris, la ocazii speciale, prin intermediul unora dintre publicațiile periodice pe care Iorga le-a condus. Una dintre ultimele scrieri ale publicistului Nicolae Iorga, referitoare la viața culturală din provincie, aduce în atenție inaugurarea sediului propriu al Ateneului Român ”Nicolae Bălănescu” din Giurgiu (20 octombrie 1940), eveniment la care a fost invitat, dar la care, din cauza amenințării legionare, nu a putut să participe (N. Iorga, O casă de cultură, ”Cuget clar”, 27 octombrie 1940).În plan profesional, Nicolae Iorga a avut o colaborare de lungă durată, la Comisia Monumentelor Istorice din România, cu Victor Brătulescu (1899-1976), istoric născut în comuna Podu Doamnei (azi Clejani), județul Vlașca. Microexpoziția poate fi vizitată le sediul central al Muzeului (str. C. D. Gherea nr. 3, Giurgiu), până la finele anului 2020.