Contact

Telefon: 0246.216.801; 0246.212.804
Fax: 0246.212.804
E-mail: muzeuljudeteangiurgiu @gmail.com

OLYMPUS DIGITAL CAMERASegmentul expoziţional afectat descoperirilor arheologice este axat pe rezultatele cercetărilor din siturile Giurgiu-Malu Roşu (paleolitic), Pietrele, Bucşani, Sultana (eneolitic), Mogoşeşti, Zimnicea, Popeşti (epoca metalelor), Oinacu, Izvoru (epoca migraţiilor) şi reconstituie evoluţia materială a comunităţilor umane din Câmpia Dunării. Piesele din ceramică, podoabele şi obiectele de cult, împreună cu diverse mărturii despre ocupaţii şi meşteşuguri conferă expoziţiei un interes deosebit.

Dezvoltarea aşezării de la Giurgiu către un statut urban s-a datorat construirii Cetăţii din Insulă, reşedinţă voievodală a lui Mircea cel Bătrân. Sala consacrată glorioasei sale domnii cuprinde, între altele, piese descoperite pe şantierul cetăţii şi facsimile ale unor documente emise la Giurgiu.

Un spaţiu aparte îi este rezervat epocii lui Mihai Viteazul, ale cărui bătălii victorioase din 1595 (Putineiu, Stăneşti, Şerpăteşti, Călugăreni, Giurgiu) au adus faima acestor locuri în întreaga Europă.

Tranziţia de la perioada medievală la cea modernă (secolele XVII – XVIII) este redată prin imagini ale unor monumente din regiune (Comana, Mironeşti, Dobreni, Hereşti, Floreşti-Stoeneşti, Găiseni), prin stampe şi hărţi de epocă, arme, podoabe, monede şi alte mărturii.

Construirea României moderne este punctată de prezentarea unor evenimente cure au marcat destinul ţării: Revoluţia din 1848, Unirea Principatelor (1859), câştigarea Independenţei de stat (1877) şi Marea Unire (1918). Totodată sunt reliefate şi realizările ce individualizează Giurgiu în cadrul dezvoltării societăţii româneşti, cu deosebire priorităţile în transporturi şi comunicaţii.