Anunturi

Anunt concurs ocupare posturi: inspector de specialitate, jurist, sofer (6-16 noiembrie 2015)

Nr.    1604  din 23.10.2015   ANUNŢ             Muzeul judetean „Teohari Antonescu” Giurgiu organizează la sediul său din Giurgiu, str. C. D. Gherea, nr.3, jud.Giurgiu concurs pentru ocuparea  pe perioada nedeterminata a funcţiilor  contractuale de execuţie de: Consilier juridic, grad profesional IA  – 1 post – în cadrul Compartimentului juridic […]

Lista cuprinzând rezultatele obţinute de candidaţi la proba INTERVIU a concursului pentru ocuparea funcţiiei vacante de execuţie inspector de specialitate, organizată la data de 30 Septembrie 2015

  Numele şi prenumele candidaţilor   Punctaj proba interviu Rezultat final Anculescu Anca 83,33 ADMIS

Rezultate concurs 29.09.2015

Lista cuprinzând rezultatele obţinute de candidaţi  la proba scrisă a concursului pentru ocuparea  funcţiei vacante de inspector de specialitate organizat la data de 29.09.2015  la sediul Muzeului judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu         Numele şi prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Rezultat final ANCULESCU ANCA 64,33 ADMIS

Rezultate concurs 29.09.2015

Lista cuprinzând rezultatele obţinute de candidaţi  la proba scrisă a concursului pentru ocuparea  funcţiei vacante de muzeograf IA organizat la data de 29.09.2015  la sediul Muzeului judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu         Numele şi prenumele candidaţilor   Punctaj proba scrisă Rezultat final BĂŢICĂ TIBERIU-NICOLAE 21,66 RESPINS

Concurs ocupare posturi muzeograf, inspector de specialitate

Nr.  1386 din  07.09.2015                                   ANUNŢ   Muzeul judetean „Teohari Antonescu” Giurgiu organizează la sediul său din str. C. D. Gherea, nr.3 concurs pentru:   –         ocuparea  pe perioada nedeterminata a funcţiilor  contractuale de execuţie de: Inspector de specialitate, grad profesional III  – 1 post – în cadrul Compartimentului […]

Proces verbal selectie dosar concurs director adjunct

PROCES VERBAL privind SELECŢIA DOSARELOR depuse de participanţii la concursul organizat de către Muzeul judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu, în perioada 06.07.2015 – 08.07.2015, pentru ocuparea postului de Director adjunct             În conformitate cu Regulamentul-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor […]